SMÅ LUFTHULLER I EN HÅRD HVERDAG

EtniskUng

Søger man hjælp hos EtniskUng, bliver man ikke lovet en lykkelig slutning, men man bliver mødt af et hold professionelle rådgivere, der vil sætte lys på selv de mindste muligheder.

Af Pia Mathilde Blichfeldt Henriksen Foto: Veronica Cruz del Valle

Det er en varm sommerdag i København og Susanne Willaume Fabricius skænker i hedens anledning vand op i stedet for kaffe. Hun har mange beretninger fra sit arbejde i EtniskUng, og selvom at det lyder som hårde opgaver for den unge såvel som familie og rådgiver, så holder hun fast i, at de små skridt fremad har en positiv virkning.

Flere unge ønsker at ændre forholdene i familier, hvor ære og kontrol går ud over livskvaliteten og selvbestemmelsen. Det finder Susanne W. Fabricius fra rigtig positivt. Men opgøret med familien er hårdt arbejde.

Susanne Willaume Fabricius er projektleder i LOKK og står for det selvstændige projekt ’EtniskUng’, der tilbyder rådgivning til unge, som oplever problemer i forbindelse med familiens ære.

Mægling med familien

I EtniskUng kan man ringe anonymt og få snak, men projektet tilbyder også konfliktmægling med familien. Her er den unge ikke tilstede, og derfor er Susanne Willaume Fabricius’ rolle at få den unges budskab frem til familien. En stor del af arbejdet er et forarbejde, hvor rådgiveren får en forståelse af, hvilken familie der her er med at gøre, og hvordan reaktionsmønstrene er.

”Det er ofte de i familien, der bestemmer, vi tager ind til mægling. Men vi forsøger også at få familiemedlemmer med, som har en forståelse for den unge. Det kan være en onkel eller en søster. Nogle kommer desværre udelukkende for at få deres søn eller datter hjem igen.”

Det er forskelligt fra familie til familie, hvad der kommer ud af mæglingen. Men det kræver, at parterne er interesserede i at indgå i processen, siger Susanne W. Fabricius.

”Det er en meget meget hård proces for alle, lige meget om familien er fokuseret på en løsning eller kun tænker på at få den unge hjem igen.”

Det er mennesker, der er fyldt med kærlighed og som handler ud fra det, de mener, er rigtigt, siger Susanne W. Fabricius om de familier, hun har at gøre med i sin rådgivning. For selvom det er i rådgiverens interesse at få den unges behov opfyldt, så er det en vigtigt del af arbejdet at have en forståelse for, hvilke grunde der ligger bag familiens handlinger.

EtniskUng

Tage sig de små friheder

Den anonyme rådgivning er ofte en stor hjælp for den unge, der har problemer af æresrelateret art.

”Nogen kommer på et tidspunkt, hvor de slet ikke magter at gøre noget ved situationen, men har brug for nogle at tale med en om det, som rent faktisk forstår det.”

I EtniskUng handler det rigtig meget om at kortlægge for den unge, hvilke muligheder der er i vedkommendes familie.

”I nogle familier er der intet råderum og i andre kan man godt arbejde med dele af problematikken. I dialog med rådgiveren kan den unge finde små lufthuller i hverdagen. Måske må den unge ikke have en dansk kæreste, men så kan vi arbejde på, at den unge får andre og mindre friheder. Såsom mere tid med veninderne,” fortæller Susanne W. Fabricius.

Den unge kan eksempelvis præsentere sine veninder for familien, så de lærer dem at kende, og familien kan være mere tryg ved at vide, at det bare er dem, den unge er sammen med i sin fritid. Oftest hjælper det at afmystificere den unges liv, så forældrene kan se, at den unge blot lever et liv med sunde sociale relationer og interesser. Det kan også handle om at tage en snak med mor eller søster, som trods konflikterne, er lyttende og forstående.

Flere henvendelser fra unge mænd

EtniskUng tilbyder også telefonisk rådgivning til forældre. Et tilbud, der ikke bliver benyttet så meget, som LOKK gerne ville have. Men det er forventeligt, fortæller Susanne W. Fabricius og påpeger at det stadig er vanskeligt at få familierne til at benytte sig af hjælp udefra i æresrelaterede konflikter.

”Det er ofte forældre, der er bekymrede for deres sønner, som ringer. De er bekymrede for, om de unge mænd er kommet i dårligt selskab eller måske er på vej ud i kriminalitet. Det er lettere at tale om end at tale om døtrene og seksualitet.”

Sønnerne er kommet på landkortet. Ikke kun fordi, forældre ringer og er bekymrede for deres gøren og laden, men også fordi flere drenge og unge mænd er begyndt at benytte sig af rådgivningen. Det er de glade for i EtniskUng, for det er vigtigt at gøre op med stereotypen om, at det kun er piger, der er socialt kontrolleret.

”Når der er en stereotyp opfattelse af kønsroller, hvor manden er kontrollant, og kvinden er offeret, så søger de unge mænd heller ikke hjælp. Så vi har gjort rigtig meget for at gøre det kønsneutralt.”

I EtniskUng oplever man, at drengene henvender sig om emner som valg af uddannelse, tvangsægteskaber og social kontrol.

Altid til nytte at tale med andre

Susanne W. Fabricius håber, at de unge mennesker, der oplever æresrelaterede konflikter i familien ringer. For det har en positiv effekt på den unge, selvom det kan være svært at få øje på, hvis man er vant til konflikterne derhjemme.

”Vi lover aldrig den unge en løsning, men det er altid til nytte at tale med et menneske, der ved, hvad det drejer sig om.”

Igen tager Susanne W. Fabricius fat i lufthullerne. Hvis den unge ved, at konsekvenserne ved et opgør er for store, så er det de små lufthuller i hverdagen, der kan gøre tilværelsen lettere. Selvom den unge er ulykkelig over situationen og har svært ved at se en løsning, oplever de på EtniskUng, at de små pauser i hverdagen giver stor værdi.

Du kan ringe til EtniskUngs hotline på 70 27 76 66 eller læs mere på http://www.etniskung.dk

Comments are closed.