SABAAH – EN NY BEGYNDELSE

Foreningen Sabaah blev stiftet i 2006, og foreningen arbejder med tre forskellige fokusområder: politisk, socialt og kulturelt. Vi sætter fokus på Sabaah og deres rådgivning omkring din seksualitet eller kønsidentitet.

Af Jihaan Yussuf Foto: Veronica Cruz del Valle

Kan du forklare, hvad det er foreningen (Sabaah) gør? Og hvad din rolle som rådgiver er?

– Jo, det overordnede formål i foreningen er at forbedre forholdene og vilkårene for LGBT-personer med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg er nyansat, jeg startede her for 3 måneder siden  og sidder her på kontoret hver torsdag kl.18–20, som er dér rådgivningen forgår. Vi har både den personlige henvendelse og telefonisk rådgivning. Oftest vil man nok have lavet en aftale forinden den personlig rådgivning, men det er muligt bare at komme. Via mail rådgiver jeg også, og rådgivningen er en del af det, Sabaah laver og sætter fokus på, som en del af den sociale indsats.

– Foreningen Sabaah blev stiftet i 2006, og foreningen arbejder med tre forskellige fokusområder: politisk, socialt og kulturelt. I forhold til det sociale, har vi som sagt rådgivningen, og så har vi også noget, der hedder Shisha, som er en café-aften, som vi har hver torsdag fra kl. 19 – til hvor langtid, folk nu har lyst.
Formålet med Shisha er at skabe et rum, hvor man kan mødes med ligesindede. Vi har meget fokus på, at det er diskret og derfor er lokalerne ikke lige til at få øje på. Hvis man er en del af målgruppen kan man dog finde informationer om lokaliteten af caféen på internettet, hvis man skulle være interesseret.

– Ud over cafeaftener  arbejder Sabaah også politisk. Det er særligt bestyrelsen og aktivisterne, der gør det, så det ikke mig, som rådgiver. Bestyrelsen består af 6 personer, og de får støtte af aktivisterne. Som aktivist er du medlem af foreningen, hvilket giver en mulighed for eksempelvis at hjælpe til på forskellige indsatser, som Pride, et arrangement vi har meget fokus på.

Hvad går jeres rådgivning ud på?

– Når jeg har den første kontakt med de unge personer, kan det være første gang,  de fortæller, at de er LGBT-person til nogen. Så noget af det jeg kan hjælpe med, det er at skabe et rum,  hvor man kan tale om det og gøre dem bevidste omkring, at de ikke er forkerte.  De kan være anonyme her uden at skulle forholde sig til andre og bare komme ud med, hvad de har på hjertet.

– Men det handler altid om, hvor personen er i processen, om hvordan personen ønsker at leve, hvilket jeg ikke skal vurdere. Dette skal den enkelte selv vurdere.
Dette vægter jeg højt i rådgivningen. Og så har jeg fokus på at undgå at restigmatisere, for der er mange forskellige slags familier, mange forskellige slags kulturer og mange forskellige måder at udleve sin seksualitet og kønsidentitet på samt at udleve sin religion på. Hvilket også kommer til udtryk i forhold til den person, jeg har kontakt til. For der er jo nogle familier, som godt vil acceptere det, og der vil det måske være muligt for personen at leve med sin familien samtidigt med, at han/hun kan være LGBT-person. Så man skal lige huske på, det ikke kun er sådanne udfordringer, vi møder og at de personer og deres familier, vi har kontakt til, er meget forskellige.

– Vi oplever særligt, at vi ikke er i meget kontakt til kvinderne. Den nye undersøgelse, som ministeriet for Børn, ligestilling, integration og sociale forhold har lavet omkring social kontrol og kønsroller, viser netop, at kvinder i disse miljøer særligt oplever socialt kontrol, og det er jo også det, vi erfarer her i foreningen. Vi har ikke lige så meget kontakt til kvinderne, som vi gerne vil have. Det er noget, vi prøver at ændre på, en af vores strategier i dette år er, at vi skal tiltrække flere kvinder fordi det,  at de ikke er i foreningen, er jo ikke et udtryk for, at de ikke har behov for det.  En af grundene til, vi ikke er blevet kontaktet af dem, kan være, som undersøgelsen viser, at de ikke kan tage det skridt, da pigerne i etnisk minoritetsmiljøer bliver kontrolleret mere end drengene.

– Ud over det har vi som nævnt, Shisha Caféen, som er en social sammenkomst, der er startet for, at målgruppen kan møde ligesindede.  Rummet giver mulighed for at gå i en dialog om det, man synes er svært. Deltage i dialogaftner men også bare hygge med de andre. Men en af de største grunde til, at Shisha caféen er til for især de unge, er så de unge kan skabe sig et netværk blandt ligesindede, hvor de føler sig trygge nok til at udtrykke sig fuldt ud.

Holder I  andre arrangementer for at disse unge kan mødes?

– Vi holder nogle forskellige dialogaftener. For eksempel under Priden, hvor vi sidder inde ved Rådhuspladsen. Priden er den 30. august,  men man kan også møde os dagene op til, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi   Rådhuspladsen og få en snak.
– Så holder vi også cirka tre fester årligt, jeg oplever, at de er med til at bringe folk sammen. Der er god stemning og orientalsk inspireret musik.

Hvilke slags personer taler I med mest? Hvordan tænker de fleste om de tanker, de oplever?

– Det er svært at svare på, da alle, vi møder, er ret forskellige, men det, jeg har oplevet i løbet af den tid, jeg har været her, er, at flere lever det her dobbeltliv, at de ligesom har en indre krise, kan man sige, fordi hvis man er vokset op med at noget er forkert eller noget er unormalt, og man har fået det at vide af sine forældre,  som man ofte anser for en autoritet, så vil man også have det svært med at finde ud af, om det overhovedet er okay at have disse følelser.
For mange kan det altså handle om, at de skal acceptere sig selv. Så der kan både være en indre konflikt og en ud ad til med deres forældre. Der er eksempler, på folk, som lever med deres kærester men forklarer familien, at det en ven/veninde eller noget i den stil.

Hvorfor har du valgt at være en del af Sabaah?

– Det er fordi, jeg synes det er væsentligt det, de arbejder for, det er en vigtig sag. Jeg har altid interesseret mig for etniske minoritetsproblematikker, særligt integration, både igennem mit studie, jeg har læst Ernæring og Sundhed , hvor jeg ofte havde fokus på etnisk minoriteter og deres sundhed, og nu læser jeg så en kandidat i socialt arbejde. Jeg har arbejdet med integration og er på nuværende tidspunkt ansat ved Sex og Samfund. Det har nok også haft betydning for min interesse for denne stilling.

– Jeg har altid syntes, at Sabaahs arbejde har været meget vigtigt, fordi nogen af dem, de har kontakt til, kan opleve at føle sig stigmatiseret af samfundet og eget miljø.  Seksualitet og kønsidentitet er en stor del af ens identitet, så hvis man hele livet skal gå og holde det nede, kan det  være  enormt belastende psykisk. Blandt andet derfor synes jeg, det giver mening at støtte op omkring Sabaahs arbejde.

Har du behov for rådgivning omkring din seksualitet eller kønsidentitet, så kan du kontakte Sabaahs rådgivning hver torsdag kl. 18-20 på telefon 33 23 20 00  eller du kan sende en mail og evt. aftale et personligt møde.
Rådgiveren har tavshedspligt, og du kan være anonym.

 

8Pingbacks & Trackbacks on SABAAH – EN NY BEGYNDELSE