Mediernes rolle er altafgørende

Når jeg hører den offentlige politiske debat eller den generelle tone i nyheder om udlændinge, terror, flygtninge og indvandrere i Danmark føler jeg mig ofte umenneskeliggjort.

Mediernes rolle

Foto: Dansk Institut for Menneskerettigheder 

Af Sabah Abdid // Cand.scient.adm fra Roskilde University & byrådsmedlem i Høje Taastrup kommune.

Når terrorangreb finder sted i Paris går medierne amok og fordømmer angrebene, mens mediedækningen er yderst begrænset, når lignende angreb finder sted i Tyrkiet eller Pakistan. Nogle vil måske pege på, at Danmark er tættere knyttet til Frankrig kulturelt. Denne påstand klinger dog en smule hult, når ca. 60.000 danske borgere stammer fra Tyrkiet, mens omtrent 4000 stammer fra Frankrig.

Min kulturelle baggrund er dansk, men den er også fransk, tyrkisk, pakistansk og somalisk, for jeg er opdraget til ikke at forskelsbehandle folk ud fra deres baggrund. Derfor gør det mig trist til mode, når jeg oplever danske medier forskelsbehandle befolkningsgrupper. Denne umenneskeliggørelse finder sted, når medierne ni ud af ti gange viser negative og direkte skræmmende historier og indslag om flygtninge, etniske minoriteter og muslimer. Kun en ud af ti historier handler om de ekstremt svære kår mange flygtninge kommer fra. Kun en ud af ti historier tydeliggør indvandreres bidrag til det danske samfund og økonomi.

Den politiske diskussion er så dehumaniserende over for flygtninge at jeg indimellem føler vi ikke taler om mennesker. Tænk hvis vi udviste den samme form for mistro og negligering over for etniske danskere. Tænk hvis etniske danskere konstant blev omtalt som ekstremister eller at de absolut skal bidrage til samfundet eller smides ud, at de selv skal betale for deres ophold når de flygter fra krig og overdrage deres smykker og værdifulde ejendele ellers vil disse blive taget fra dem. Det er forfærdeligt at tænke på, hvor hjerteløst vi behandler disse mennesker. Hvor blev medmenneskeligheden af? Hvornår begyndte vi i Danmark at gøre folk op i kroner og ører? Hvornår mistede vi vores kerneværdier?

Jeg føler mig fremmedgjort i mit eget land

Når jeg bliver udsat for verbale racistiske overgreb og kaldt ‘muslim motherfucker’, ‘muslimsvin’ og ‘perkersvin’ eller når min nærmeste familie og venner bliver udsat for vold og racistisk motiverede overgreb eller når skolebørn med muslimsk baggrund får at vide, at de nok ikke skal regne med at blive til noget, fordi de har muslimsk baggrund – ja, så er det efterhånden ved at blive så normalt for mig, at jeg bare trækker på skulderen og tænker ‘nå ja, sådan er det jo i Danmark, vi må hellere passe bedre på’.

Hvorfor skulle jeg blive overrasket eller forarget over at blive udsat for diskrimination, når enkelte af vores folkevalgte politikere er blevet dømt for racisme? Hvorfor skulle jeg blive overrasket over at folk enten tror jeg er en bandit eller undertrykt kvinde eller på anden måde dårligere stillet end resten af befolkningen, når stort set alt hvad jeg ser portrætteret i dansk TV, aviser, film, serier er folk med anden etnisk baggrund end dansk i roller som skurke eller banditter. Jeg har sjældent set TV-serien 2900 Happiness eller Forbrydelsen, hvor der indgår en positiv eller almindelig karakter med anden etnisk baggrund end dansk.

Hvis man stadig den dag i dag omtaler etniske minoriteter som en separat race i samfundet er vi virkelig ikke nået særlig langt. Mediernes, særligt avisernes, radios og TVs rolle er altafgørende for holdningsdannelsen i befolkningen.

Når en kendt folkevalgt politiker som Peter Skaarup udtaler, at ikke-vestlige indvandrere er svære at integrere og de derfor skal begrænses, er vi med til at sige til den danske befolkning at ikke-vestlige indvandrere ikke hører til i dette land. Når muslimer udsættes for hadforbrydelser er det åbenbart, fordi de er svære at integrere!? Det må jo betyde, at alt det jeg oplever af diskrimination og had er berettiget, fordi både medier og visse folkevalgte politikere understreger at ikke-vestlige indvandrere ikke er en del af samfundet. Udtalelser om at ikke-vestlige indvandrere ikke gavner samfundet gør at jeg føler mig så fremmedgjort i mit eget land, at jeg får lyst til at flytte væk. Det er paradoksalt og trist, fordi jeg netop er født i Danmark og opvokset i en forstad til København med mine forældre og to yngre søskende. Jeg elsker Danmark og selvom jeg rejser ofte og drømmer om at bo i udlandet, så får jeg tit hjemve, når jeg er væk for længe.

Italesæt forskelligheder som en styrke

Der er problemer og store udfordringer i alle samfund. Men det er som om man i Danmark har valgt at tillægge indvandrere, flygtninge, muslimer og etniske minoriteter så stor en magt, at de ender med at være roden til alt ondt. Der bliver brugt uendelig lang tid på at diskutere hvordan en række problemer i Danmark enten bunder i nogle traditioner og normer fra udlandet, uden at slå fast at problemer i Danmark altid vil være danske problemer først. Danske politikere må forstå at de ikke kan lægge ansvaret fra sig så let.

Jeg hører aldrig historier om alle de gæstearbejdere, der for næsten 50 år siden kom til Danmark og har været med til at skabe det Danmark og den velfærdsstat vi kender i dag. Derimod hører man kun om, hvor dårligt integreret visse grupper er, og ikke om at det faktisk er den fejlslagne integrationsmodel i Danmark, der er skyld i den dårlige integration. Det virker tit som om disse mennesker bliver mødt med mistillid og fordomme grundet hudfarve, etnicitet, tøj, accent eller religiøse symboler. Hvis man i Danmark italesatte forskelligheder som en styrke, og hvis man som fx i Canada begyndte at anerkende at Danmark har mange forskellige folk med forskellige baggrunde, farver, tøjstile, etniciteter og sprog ville vi gøre folk bevidste om at samfundet ser ud som det rent faktisk gør! I stedet er visse folkevalgte politikere i gang med at skabe yderligere kløfter ved udelukkende at omtale ikke-vestlige indvandrere i negative vendinger. I dag er visse af vores folkevalgte politikere bevidste om ikke, at vise nogen form for solidaritet over for folk, der flygter fra krig og rædsel eller over for folk som har været med til at skabe det Danmark vi kender i dag.

Min pointe er, at vi er et suverænt land og vi selv vælger hvordan vi vil bruge vores penge, så hvis vi har prioriteret forkert kan vi ikke bare skyde skylden på indvandrere, flygtninge, etniske minoriteter og muslimer!

Indlægget er udelukkende udtryk for skribentens egne tanker og holdninger. 

Comments are closed.